Belangrijk bericht aan de bestuurders van de Algemene Vergadering Bedrijvencentrum Vlaamse Ardennen

 

Uitnodigingsbrief BAV BC

Volmacht AV + verzaking oproepingsformaliteiten NV BC