Johan Declerck (voormalig algemeen directeur POM):

“Een bedrijvencentrum biedt starters een warm nest tot ze klaar zijn om hun vleugels uit te slaan.”

POM (de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij) stond mee aan de wieg van het Bedrijvencentrum Vlaamse Ardennen en is er ook aandeelhouder van. Voormalig algemeen directeur Johan Declerck schetst het belang van dergelijke centra voor de economische ontwikkeling.

Waaruit bestaat precies het takenpakket van de POM?

Johan Declerck: POM is het uitvoerend instrument van de economische politiek van het provinciebestuur. Daarbij hanteren we drie krachtlijnen: ruimte aanreiken om te ondernemen, Oost-Vlaanderen verder ontwikkelen tot een uitmuntende kennisregio en tot een logistieke topregio. De eerste prioriteit omvat het voorzien van infrastructuur. Zo financieren wij tot maximum de helft van de benodigde middelen om bedrijvencentra te bouwen en uit te breiden. Dit kadert in onze focus om startende kmo’s te ondersteunen. Regionale ondernemingen brengen, samen met institutionele partners (banken, verzekeringsmaatschappijen, providers van nutsvoorzieningen…) de andere helft van het kapitaal in.

Maar daar eindigt de betrokkenheid van de POM niet.

Als aandeelhouder blijven wij het reilen en zeilen van het centrum opvolgen. Wij spelen bewust een rol in het verhaal, voornamelijk via een actieve betrokkenheid in de raad van bestuur. Niet in het dagelijkse bestuur zélf dus, maar vooral in het aanstellen en ondersteunen van de directie. Daarbij komt onze jarenlange ervaring met de elf Oost-Vlaamse bedrijvencentra goed van pas.

Welke rol kunnen en moeten bedrijvencentra spelen?

Het zijn in de eerste plaats incubatiecentra, die starters een beperkte ruimte aanbieden met een groot stuk begeleiding als meerwaarde. Een belangrijk voordeel zijn de vlotte in- en uitstapmogelijkheden – ook op korte termijn. Eigenlijk willen we er een voortdurend komen en gaan van jonge bedrijven zien. De term ‘incubatiecentrum’ staat letterlijk voor een warm nest waar ideeën uitgebroed worden tot ze op eigen vleugels kunnen vliegen.