Luc Van Nevel (voormalig voorzitter Raad van Bestuur):

“In het Bedrijvencentrum van Oudenaarde gaat er zeer veel aandacht uit naar de begeleiding van de jonge ondernemers.”

 

Tot 2004 was Luc Van Nevel de CEO van reiskofferfabrikant Samsonite. Sindsdien adviseert en begeleidt hij ondernemingen als onafhankelijk bestuurder. Hij is tevens voormalig voorzitter van de Raad van Bestuur van het Bedrijvencentrum Vlaamse Ardennen.

 

Volgens de voormalige voorzitter komt een Bedrijvencentrum tegemoet aan tal van concrete behoeften. “De allereerste doelstelling is om te kijken of de starter, die zijn schuchtere eerste stappen in het bedrijfsleven zet, eigenlijk wel in staat is om op zijn eigen benen te staan.” In die startfase kijken we of hij zijn ‘huiswerk’ heeft gemaakt: wat is zijn visie, bestaat er een markt voor zijn product of dienst, zijn de nodige investeringen niet te hoog…? Het opzet is duidelijk: heeft de kandidaat ondernemer een reële kans op slagen? Dat die grondige screening wel degelijk helpt, tonen de cijfers aan. Van de meer dan 110 ondernemingen die het Bedrijvencentrum Vlaamse Ardennen ondertussen ontgroeiden, zijn er slechts een vijftal niet succesvol gebleken.

Meer dan een gebouw

Luc Van Nevel: “Wie begint te ondernemen heeft ook een locatie nodig, een kantoor, opslag- of productieloods. Het Bedrijvencentrum verhuurt die ruimte, met inbegrip van een dienstenpakket – een zeer aanzienlijke meerwaarde voor de starters. Bijkomend voordeel: naast ervaren adviseurs zijn ze in het Bedrijvencentrum omringd door collega-starters in gelijkaardige situaties, die een nuttig klankbord vormen.”

Een zegen voor de regio

“Veel mensen die ooit in het centrum een eenmanszaak startten, staan vandaag aan het hoofd van een kmo met een twintigtal medewerkers. Voor de tewerkstelling in de Vlaamse Ardennen betekent het Bedrijvencentrum dan ook een belangrijke troef”, stelt Van Nevel. Enkele grote ondernemers uit de regio zetelen als aandeelhouder en financieren het centrum mee. “We zien dit als een investering van risicokapitaal en de kans om iets te doen voor talentvolle ondernemers en de lokale economie. Zeker in het Bedrijvencentrum van Oudenaarde gaat er zeer veel aandacht uit naar de begeleiding van de jonge ondernemers op alle mogelijke manieren. Als aandeelhouders en bestuurders profiteren we ook van elke opportuniteit om hen nuttige contacten te bezorgen en een luisterend oor te bieden.”